Projekt bemutatása


 

BM-16-MA-0064

BIZTONSÁG és PREVENCIÓ KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL

2017.02.01- 2017.08.31.

 

 

Várunk szeretettel minden érdeklődőt következő rendezvényünkre!

http://szociogramm.hu/doc/csl/tanusitvanyatadas20170805.jpg

 

 

http://szociogramm.hu/doc/csl/bm_16_ma_0064_plakat.jpg

A program megvalósításának támogatója:

Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa

 

A program megvalósítását koordináló szervezet:

SZOCIOGRAMM Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

 

A megvalósításban partnerszervezeteink:

Gyermekotthonok Berettyóújfaluban és Komádiban

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

Debreceni Polgárőr Egyesület a Civis Városért

Berettyóújfalui Polgárőr Egyesület

Austerus Nonprofit Kft.
http://szociogramm.hu/doc/csl/ifju_polgaror_plakat.jpg

Jelentkezés IFJÚ POLGÁRŐRNEK

 

Szülői beleegyező nyilatkozat

 

Töltsd ki bűnmegelőzési kérdőívünket!

http://szociogramm.hu/doc/csl/kortarssegito_plakat.jpg

Jelentkezz KORTÁRSSEGÍTŐNEK

 

Szülői beleegyező nyilatkozat

 

Lakossági bűnmegelőzési kérdőív kitöltése

 

 

Társadalmunk alapértéke az élhető és biztonságos társadalmi környezet kialakítására, a felelősségvállalásra és a szabályok betartására törekvés.

 

Felelősségvállalás szintjét növelni kell, mert függetlenül a tudat alatt és tudás hiányában is viselni kell döntéseink és tetteink következményeit. Fontos, hogy a közösségi értékek támogatása és védelme iránti érzékenységet, és az aktív közreműködés szintjét fokozni kell a civil lakosság körében.

 

A bűnmegelőzésben és az áldozattá válás prevenciójában nem az államnak kell az emberek helyett lépni, hanem az rendvédelmi intézkedések mellett a civil együttműködő szervezetek feladata is a polgárok önvédelmi képességének megerősítse.

 

Berettyóújfalu, Debrecen és Körösszakál városa is törekszik a közbiztonság fokozására, erre épül programunk, hiszen maguk a fiatalok is lehetnek szemléletformáló közösségépítők, értékteremtők.

 

Ezt csak összefogással lehet elérni. A projekt ezért egy széleskörű együttműködés modelljének és hagyományainak a megteremtését kezdeményezi.

 

A projekt hosszú távú célja, hogy olyan szakmai hálózatot alakítson ki a bűnmegelőzés és áldozatsegítés terén Berettyóújfaluban és Debrecenben, amely modellként más területekre is adaptálható, és együttműködéssel hosszútávon is fenntartható. A bűnmegelőzésre figyelmet fordító és bizalomra épülő partnerségek eredményre vezető komplex módszere lehet.

 

A családok védelmi funkciójának megerősítésével, új erőszakmentes kommunikációs és konfliktus megelőzési és kezelési technikák alkalmazásával, aktív állampolgári és közösségi részvétellel formálja a felnövekvő generáció gondolkodásmódját, és cselekvőképességét.

 

A program a helyi közösségek fejlesztésére, tudásának bővítésére, képzési programokkal a családok, - kiemelten a fiatalok- önképző, önvédő és szabálykövető attitűdjének megerősítésére, valamint a helyi szakmai hálózat fejlesztésére fókuszál.

 

A program arra törekszik, hogy lakosság tájékoztatásával járuljon hozzá a prevenciós szemlélet szerinti tudatos tervezés elsajátításához, és a következetes viselkedés és magatartás normák érvényre juttatásához. 

 


 

A TÁMOP 1.4.3.-12/1-2012-0141 program részét képező Állásvadász tábor innovatív foglalkoztatás-fejlesztési/hírközlési bentlakásos, kísérleti jellegű oktató és szemléltető módszer. Az egyedi módszer alkalmas az álláskeresési technikák-, az önkéntesség-, a munkahelyi és foglalkoztatási információk-, az álláskeresők által igényelhető munkavállalást segítő támogatási formák-, és a társadalmi felelősségvállalás oktatására, népszerűsítésére. A bentlakásos álláskereső klub megvalósulását forgató csoport rögzíti, és média személyiség (riporter) közvetíti. A résztvevőknek lehetőséget biztosít a folyamatos, egyéni tanácsadás formájában megvalósuló mentorálás igénybevételére, valamint visszajelzések megfogalmazására (interjúk készítésére). A programban cégek/intézmények/szervezetek biztosítják az álláskeresők munkatapasztalat szerzésben való részvételét. A felvett nyilatkozatok, videó alapját képezik az egyéni portfoliók kidolgozásának, továbbá a széles körű nyilvánosság biztosításának. 

Az Állásvadász tábor programjának megvalósítása, alap feltétele a teljes média szolgáltatási kosár összeállításának.

Célja: munkavállalói kulcsképességek fejlesztése, álláskeresési ismeretek oktatása, önkéntességben és munkatapasztalat szerzésben való részvétel biztosítása, önismeret és önbizalom fejlesztése, nyilvánosság tájékoztatása.

Célcsoportja: regisztrált álláskeresők

Részvétel feltétele: min.18 éves kor, Debrecen – Hajdúböszörmény– Berettyóújfalu és vonzáskörzete lakhely, TÁMOP 1.4.3.-12/1-2012-0141 projektben való részvétel, felnőttképzési és önkéntes szerződés megkötése, egészségügyi alkalmasság, csoportban vonás alkalmassága, min. 8 általános iskolai végzettség, a bentlakás és a nyilvánosság vállalása. Szükség esetén a szülő/család hozzájárulása. 

Fejlesztendő kompetenciák:

-          álláskeresési ismeretek bővítése

-          önérvényesítő, kommunikációs képesség fejlesztése

-          álláskeresés menedzselésének a fejlesztése

-          munkára kész állapot fejlesztése

-          munkavállalói alkalmasság fejlesztése

-          társas és szociális kompetenciák fejlesztése

Résztvevők létszáma: 30 fő

Állásvadász tábor alkalmai: 

Állásvadász tábor időtartama: 2x5 nap/tábor (egymást követő 2 hét)

Állásvadász tábor óraszáma összesen: 8 óra/nap x 10 nap, összesen 80 óra/klub

Állásvadász tábor szakmai tartalma:

-   álláskereső technika-tananyagfejlesztés: oktatási segédlet kidolgozása: 1 db

-   álláskeresési technika oktatása és munkavállalói képességek fejlesztése: 30 óra

-   felkészítés a táborban való részvételre, csoportos tájékoztatás: 1 alkalom/tábor

-   kapcsolatfelvétel munkáltatókkal: 5 fő/klub

-   munkakipróbálás megszervezése, lebonyolítása: 10 óra/fő

-   állásinterjú megszervezése: 1 alkalom/fő

-   egyéni tanácsadás, mentorálás: 10 óra/fő

-   szabadidős programok szervezése, megvalósítása, finanszírozása: 5 óra/tábor

-   önkéntesség (egyéni és/vagy csoportos) szervezése, megvalósítása, finanszírozása: 5 óra/fő

-   állásvadász tábor vezetők interjúja: 2 fő/tábor

-   felnőttképzési dokumentáció vezetése, egyéb a megvalósulást igazoló dokumentációk vezetése

-   fotó dokumentáció készítése

Egyéb feltételek és elvárások:

-   oktatási helyszín és szállás biztosítása, finanszírozása: 15 fő/csoport

-   étkeztetés megszervezése és megvalósítása, finanszírozása: 3 alkalom/nap/fő

-   utazás megszervezése és megvalósítása, finanszírozása: az indulás és érkezés helyszíne - az oktatás helyszíne – munkakipróbálás   helyszíne – önkéntesség helyszíne között 15 fő/klub x 2 alkalom

-   állásvadász tábor vezető személyének biztosítása: 2 fő/tábor

-   mentorok biztosítása: 5 fő/tábor

-   Állásvadász tábor - média közvetítő személyiség (riporter) biztosítása: 1 fő/tábor

-   kapcsolattartás a forgató stábbal, a forgatás feltételeinek a megteremtése

-   a megvalósításhoz szükséges anyag és egyéb járulékos eszközök biztosítása, finanszírozása

Speciális feltétel:

-   FAT felnőttképzési intézmény akkreditáció a képzés ideje alatt

-   munkaügyi központos nyilvántartásba vétele (álláskereső technika/tréning oktatása)

-   rendezett munkáltatói kapcsolatok megléte

-   utófinanszírozás

-   részelszámolás/kifizetés (táboronként)

Klub menetrendje:

1hét:(1. nap tábor nyitása) reggeli torna, reggeli, ebéd, 6 óra oktatás, 1 óra mentorálás, 1 óra szabadidős program, interjúk, vacsora/nap, szombaton reggel hazautazás

1 hét napi bontás: 6.30 órakor ébresztő, 7.00-7.30-ig reggeli torna, 8.00-8.30-ig reggeli, 9.00-12.00-ig oktatás, 12.00-13.00–ig ebéd és pihenő,

13.00-16.00-ig oktatás, 16.00-19.00-ig pihenés, interjúk mentorálás, 19.00-20.00-ig vacsora, 20.00-21.00-ig szabadidős program.

2 hét: reggeli torna, reggeli, 1 óra felkészítés és koordináció, 2 óra munkakipróbálás, összesen 1 óra közlekedés, 2 óra önkéntesség, 1 óra mentorálás, interjúk, vacsora/nap (10. nap tábor zárása), szombaton reggel hazautazás

2 hét napi bontás: 6.30 órakor ébresztő, 7.00-7.30-ig reggeli torna, 8.00-8.30-ig reggeli, 9.00-10.00-ig felkészítés és koordináció, 10.30-12.30-ig munkakipróbálás,

13.00-14.00–ig ebéd és pihenő, 14.30-17.30-ig önkéntesség, 18.00-20.00-ig pihenés, mentorálás, 19.00- 20.00-ig vacsora, 20.00-21.00-ig interjúk.

 


TÁMOP 2.6.2-12/1-2012-0120

M&M MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

Időpontja: 2013/01/01-2013/12/31

A SZOCIOGRAMM Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft az Észak-Alföldi régió területén szakmai szolgáltatásokat nyújt a munkáltatóknak, valamint képességfejlesztő foglalkozásokat és tanácsadásokat szervez álláskeresőknek és önkénteseknek.

Az ESZA Nonprofit kft támogatásával 2013-ban megvalósuló program célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat is nyújtó nonprofit szervezet fejlesztése, szolgáltató kapacitásának megerősítése, szervezeti kultúrájának és szolgáltatásai színvonalának javítása, valamint innovációs képességének megerősítésével a változó társadalmi és gazdasági helyzethez való alkalmazkodásának elősegítése.

A program eredménye képen a személyre szabott pályaválasztási és karrier tanácsadások, valamint a csoportos munkavállalói képességeket fejlesztő foglalkozások, álláskereső klubok a közeljövőben magas minőségi és ügyfél elégedettségi szinten lesznek igénybe vehetők,  közvetlenül Debrecenben, Berettyóújfaluban és Püspökladányban.

A program hatására a szervezet olyan szakmai és hálózati együttműködésekben vesz részt, melyeknek köszönhetően a cégek meghirdetett fórumokon kapnak tájékoztatást humánerőforrásuk képzésének, és új munkahelyek teremtésének a lehetőségeiről. Továbbá az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében az álláskeresők térítésmentesen, több helyszínen személyesen, és elektronikus felületen call center-es ügyfélszolgálat segítségével is igénybe vehetik a karrier tanácsadásokat. VISSZA